logo
Registracija
Registracija
 

Cijene Primo usluga

Cijena

(bez PDV-a)

Cijena

(sa PDV-om)

Mjesečna naknada za telefonsku liniju 1)

64 kn

80 kn

Naknada za uključenje telefonske linije - jednokratno

240 kn

300 kn

Mjesečna naknada uključuje slijedeće:

 

- telefonska linija

- lokalni telefonski broj (iz Hrvatske ili EU)

- 300 besplatnih minuta po korisniku za pozive unutar hrvatskih fiksnih mreža

- standardne funkcije telefonske centrale (PBX).

- voice mail (govorna pošta)

- konferencijski pozivi

- Fax2Email/Email2Fax

- Call recording

- CallNow

- Presence (uvid u zauzeće telefonske linije)

- Fleksiblno podešavanje pravila za dolazne pozive (ovisno o broju pozivatelja, radnom vremenu, zauzeću linije itd.)

- Blokiranje odlaznih poziva prema određenim brojevima

- Call Screening

- 350 MB prostora na disku za pohranu fax-a, govorne pošte, snimanje poziva itd.

 

Dodatne usluge

Cijena

(bez PDV-a)

Cijena

(sa PDV-om)

Pozivni centar - mjesečna naknada

64 kn

80 kn

IVR - interaktivni govorni automat - mjesečna naknada

64 kn

80 kn

Voice mail centar - mjesečna naknada

64 kn

80 kn

Konferencijski centar - mjesečna naknada

64 kn

80 kn

Intercom / Paging - mjesečna naknada

64 kn

80 kn

Naknada za uključenje dodatnih usluga (pozivni centar, IVR, voice mail centar, konferencijski cenar) - jednokratno

240 kn

300 kn

Internacionalni i lokalni telefonski brojevi - mjesečna naknada

već od 48 kn/broj

već od 60 kn/broj

Internacionalni i lokalni telefonski brojevi - uključenje (jednokratno)

već od 76 kn/broj

već od 95 kn/broj

Dodatni prostor na disku za snimnje poziva, fax, govornu poštu itd. - mjesečna naknada

36 kn/GB

45 kn/GB

Nacionalni pozivi

Cijena u kn/min

(bez PDV-a)

Cijena u kn/min

(sa PDV-om)

Pozivi prema fiksnim mrežama

0,152 kn

0,19 kn

Pozivi unutar Primo mreže

besplatni

besplatni

Pozivi prema mobilnim mrežama

0,952 kn

1,19 kn

Pozivi prema EU državama

Pozivi prema fiksnim mrežama

0,28 kn

0,35 kn

Pozivi prema mobilnim mrežama

0,952 kn

1,19 kn

Cjenik međunarodnih poziva

Opcije

Cijena

(bez PDV-a)

Cijena

(sa PDV-om)

Primo flat 2) - besplatne minute prema nacionalnim fiksnim mrežama kao i fiksnim mrežama bilo koje od država u okviru Zone 1 (za kompletnu listu pogledajte ovdje).

60 kn

75 kn

1) - Telefonska linija (korisnički telefonski priključak) obuvaća jedan krajnji uređaj (npr. telefon, fax, mobitel).

2) - Primo flat opcija uključuje 1500 min prema nacionalnim fiksnim mrežama kao i fiksnim mrežama bilo koje države u okviru Zone 1 . Sve minute koje su potrošene povrh 1500 minuta obračunavaju se sukladno cjeniku. Primo flat opcija se mora uzeti za sve linije.